Léčba inkontinence

Co je to inkontinence?

Je to tzv. pomočování. U žen i u mužů. Většinou vnikne, když člověk stárne, nebo když člověk přechází do jiného stavu (těhotenství, menopauza). Může se objevit i mladých lidí. Vzniká i jako reakce v těle na určité podměty.

Jaký má průběh v těle?

Inkontinence vzniká, když se povolují svaly v močové trubici. Buď se povolí úplně, aniž by si to člověk přál, nebo jsou pevně sevřeny a tím moč z těla neodtéká úplně.

Její dělení

  • Z přeplnění – objeví se, když je plný močový měchýř a moč musí odejít z těla ven. Močový měchýř je reflexní orgán, proto co už je v něm nadbytečné, pustí ven.
  • Urgentní – je spojována jak s močovým ústrojím, tak i nervovým systémem např. při roztroušené skleróze nebo při mrtvici. Dotyčný se nechtěně pomočí působením vnějších jevů, např. když slyší téct vodu.
  • Funkční – Dotyčný ví, že má potřebu dojít si na toaletu, ale není schopen tam dojít v čas. Vyskytuje se u starých lidí, nebo u lidí problémy chodit.
  • Stresová – je působena svalovou činností, která působí na plný močový měchýř (smích, strach). Objevuje se i u žen v těhotenství nebo v menopauze. Její prevencí je častěji navštěvovat toaletu.

Jak lze léčit?

Cvičením Kegelových cviků se zlepšuje ovládání svěrače močové trubice a zabrání se tím samovolnému pomočování. Něco podobného je i Biocon 2000 jde o pevnění pánevního svalstva. Svaly se pevní a zregenerují.

Biofeedback je přístroj, který pomáhá lidem uvědomit si, že by měli jít na toaletu. Je to tzv. terapeutická pomoc při poruchách nervového systému, které působí na močový měchýř a trubici.

Načasované močení je něco podobného jako biofeedback. Jde o zlepšování a zamezování neschopnosti nechtěného pomočování.

Léky některé omezují vytékání moči, jiné obnovují silné vytékání, aby byl měchýř vyprázdněn úplně. Léky posilují svaly člověka podle jeho individuální potřeby.

Operativní léčba napomáhá k zajištění měchýře páskou. Nebo je implantován svěrač, který zajišťuje močovou trubici, aby moč nechtěně nevytékala.

Léčba inkontinence je celkem dost nákladná, nejlepší je cvičení pánevního svalstva a načasování si potřebu navštívit toaletu. O inkontinenci by nikdo neměl mít rozpaky o ní mluvit. Každý lékař vždy doporučí vhodnou léčbu podle vážnosti poruchy.