Archiv pro štítek: Atarax

Psychoterapie – co to je a jak vám pomůže

Psychoterapie – co to je a jak vám pomůže

Psychoterapie se začíná vyvíjet teprve začátkem devatenáctého století. Jedná se vlastně o různé vyjadřovací-komunikační techniky, jejichž cílem je pomoci klientovi při léčení různých poruch nebo při překonávání životních problémů. Smyslem není dávat klientům konkrétní rady, ale navést je a pomoci jim v nalezení způsobu, jak vyřešit problém vlastními silami. Největší část tvoří verbální komunikace, dále pak ergoterapie (terepie prací), arteterapie (terapie za pomoci výtvarného vyjádření), muzikoterapie, dramaterapie, poetoterapie či nácvik relaxačních technik. Techniky se často kombinují, neboť někomu může více vyhovovat jiný způsob vyjádření. Někdo se dokáže lépe vyjádřit slovy, někdo malováním a jiný zase pohybem.

Co se psychoterapií léčí?

Uplatnění je velmi široké od léčení psychóz po pomoc v životních situacích či vztazích. Nejčastěji to jsou však různé neurotické poruchy (úzkostné poruchy) a fóbie, jako například agorafobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, sociální fóbie další specifické fóbie.

Individuální psychoterapie

Jedná se o formu psychoterapie, které se účastní pouze klient a psychoterapeut. Zpravidla má formu hodinového sezení, během kterého probíhá rozhovor. Sezení jsou podle povahy jednorázová či pravidelná – týdenní nebo měsíční. Ostatní formy psychoterapie se zde užívají méně.

Skupinová psychoterapie

Terapie se účastní kromě psychoterapeuta několik klientů zároveň. Sezení je delší, trvá 1,5 až 3 hodiny, aby všichni měli dostatek prostoru pro své vyjádření. Důležitá je zde anonymita mezi klienty, aby mohli o svých tématech bez problému hovořit. Skupinová psychoterapie pomáhá konfrontovat vlastní pohled na věc, vlastní hodnocení sebe sama nebo vlastních problémů, které klienta tíží. Při skupinové terapii se více využívá i dalších technik, jako arteterapie, dramaterapie a další.

Skupinová psychoterapie je zpravidla součástí komplexnějšího a dlouhodobějšího léčení. Může probíhat například v rámci denních stacionářů či hospitalizace.

Je psychoterapie hrazená pojišťovnou a kolik stojí?

Stacionáře s psychoterapií:

Individuální psychoterapie se platí zpravidla 400 až 1000 Kč za jedno sezení. Platí se na místě, nebo v případě doporučení lékařem je možná úhrada zdravotní pojišťovnou. Protože ale psychoterapeuti nejsou lékaři, nemají často s pojišťovnou smlouvu a možné hrazení tak není. Ti co ji mají, jsou pak omezeni určitým počtem hodin, takže se může stát, že budete hradit například každé druhé sezení. U skupinových sezení je to jiné. Pokud je skupinová psychoterapie součástí léčení (například protialkoholického), je hrazena celá pojišťovnou v rámci celého léčení.

Kdo je psychoterapeut

Psychoterapeut není lékař. Často ale může být psychoterapeut zároveň a psychiatrem a pak obě profese splývají. Aby se z někoho stal psychoterapeut, musí absolvovat několikaletý psychoterapeutický výcvik. Pokud si chcete být jisti kvalitou a důvěryhodností psychoterapeuta, více informací ohledně standardů, výcviků a psychoterapeutickém kodexu najdete na stránkách České psychoterapeutické společností.

Kde najít psychoterapeuta:

 • Psychoterapie Praha
 • Psychoterapie Prachatice
 • Psychoterapie Hradec králové
 • Psychoterapie Přerov
 • Psychoterapie Jihlava
 • Psychoterapie Brno
 • Psychoterapie Liberec
 • Psychoterapie Pardubice
 • Psychoterapie Mladá Boleslav
 • Psychoterapie Valašské Meziříčí
 • Psychoterapie Karlovy Vary
 • Psychoterapie Ostrava
 • Psychoterapie Plzeň
 • Psychoterapie Roudnice nad Labem

Psychoterapeutický výcvik

Je poměrně náročná několikaletá škola akreditovaná mezinárodní psychoterapeutickou společností. Budoucí psychoterapeuti zde absolvují celkem 1500 hodin psychoterapeutického výcviku.

Slovník pojmů:

 • Imaginativní psychoterapie – technika, kdy se u klienta vyvolávají různé obrazy na které pak spontáně navazují další výjevy – imaginace.
 • Hlubinná abreaktivní psychoterapie – technika, která pracuje s pamětí a tím, jak funguje lidská psychika a organizmus. Vychází z toho, že při nějakém prožitku se do paměti ukládají informace o stavu organizmu, což později může vyvolávat právě problémy.
 • Gestalt psychoterapie – jedná se o směr zaměřený na prožitkovou a somatickou psychoterapii.
 • Autogenní trénink – relaxační technika, kterou může člověk provádět sám na sobě.
 • Psychoanalýza – teorie osobnosti založená Sigmundem Freudem, spočívá v tom, že každý psychický jev má svoji příčinu. Psychoanalýza se využívá dnes právě v psychoterapii.
 • Psychoterapeutická škola – směr psychoterapie. Jsou jimi například: Psychoanalýza, Individuální psychologie Alfréda Adlera, Analytická psychologie C. G. Junga, Rodgerovská psychoterapie, Behaviorální psychoterapie, Kognitivně behaviorální terapie, Daseinanalýza, Logoterapie, Transpersonální psychoterapie a Dynamická a interpersonální psychoterapie
 • Základy psychoterapie
 • Rogersovská psychoterapie – směr psychoterapie, který klade důraz hlavně na přítomnost klienta, nikoliv na jeho minulost.

Knihy o psychoterapii:

 • Teorie a praxe skupinové psychoterapie – Irvin Yalom, Molyn Leszcz
 • Aktivity pro skupinovou psychoterapii
 • Skupinová arteterapie – Martin Liebermann
 • Příběhy terapeutických skupin – Stanislav Kratochvíl

Odkazy:

Mezinárodní organizace

EFPP – European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy in the Public Sector, EPF – European Psychoanalytical Federation, IPA – THE INTERNATIONAL PSYCHOANALYTICAL ASSOCIATION, APssA -The American Psychoanalytic Association, British Psychoanalytic Council, The Institute of Psychoanalysis.