Archiv pro štítek: zácpa léčba

Zácpa a její léčba

Tento problém postihuje až dvacet procent populace. Je považovaná za civilizační chorobu, která vzniká v důsledku negativních vlivů současného životního stylu. Především tedy nevhodného stravování, nedostatečného příjmu tekutin a sedavého způsobu života. Je to onemocnění známé od starověku.

První zmínky se datují již z období 3 000 let před naším letopočtem a pocházejí ze starověké Číny. O zácpě se píše i na egyptském papyru ze šestnáctého století př. n. l. Léčbou zácpy se zabýval Hippokrates a Avicena, protože pravidelné vyprazdňování bylo ve starověku považováno za známku pevného zdraví. Podívejme se tedy nyní na zácpu a její léčbu.

Co je to zácpa?

Jedná se o velmi subjektivní pojem, jelikož četnost a pravidelnost vyprazdňování je velmi individuální. Definice je vždy proto relevantní. Obecně se tak označuje problematické či bolestivé vyprazdňování, které je spojeno se změnou charakteru anebo frekvence stolice, přičemž častost vyprazdňování se mění s věkem.

Zácpa a její léčba

Při stanovení léčby je vhodná porada s lékařem. Zejména proto, aby byly zprvu objasněny příčiny zácpy. Objasnění příčin je důležité, nejde-li o symtomatickou zácpu, která provází doposud nediagnostikované onemocnění. Po vyloučení akutních stavů lékař zpravidla doporučí další postup.

Zácpa a její léčba – postup

Postup léčby se skládá ze dvou kroků – diety a projímadel. Pokud se dodrží zácpa a její léčba, tak jak stanovil lékař, dojde k uzdravení.

1. Dietní a režimová opatření

  • Dostatek tělesného pohybu
  • Dostatek tekutin (2 – 3 litry denně)
  • Pravidelná strava bohatá na vlákninu
  • Neoddalovat vyprázdnění při nutkání
  • Nácvik „vyprazdňovacího“ režimu

2. Volba správného projímadla

V současnosti se používají projímadla, která podle mechanismu působení rozdělujeme do 3 skupin:

Kontaktní laxativa jsou látky, které svým účinkem působí přímo na střevní stěnu a způsobují zvýšení střevní peristaltiky a omezují vstřebávání vody a minerálů ze střeva. Jejich hlavní nevýhodou je, že se téměř vždy jedná o návykové látky, jejichž účinek se s časem snižuje a při nadužívání mohou poškodit nervové zásobení střeva a tím nevratně zničit jeho funkci.

Osmotická laxativa na sebe vážou vodu a druhotně stimulují střevní sliznici k další sekreci hlenu, vody a elektrolytů. Jejich efekt je mnohem přirozenější. K těmto projímadlům patří nerozpustné a nevstřebatelné hořečnaté a sirné soli (třeba v minerálních vodách). Šetrnější jsou ta, jejichž účinnou látkou jsou převážně cukry, které nejsou vstřebávány do organizmu, a proto je mohou používat i diabetici.

Látky stimulující střevní motilitu – působí přímo na hladkou svalovinu tenkého i tlustého střeva tak, že vyvolávají silné propulzivní peristaltické vlny. Do běžné léčby zácpy však tyto látky nepatří.