Rakovina žaludku

Jedná se o velmi závažné onemocnění. Nebezpečné je zejména svou pozdní diagnostikou. Jde o nádorové onemocnění stěny žaludku, které postihuje o něco častěji muže. Rakovina žaludku je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu v Evropě. Největší výskyt je však zaznamenáván v Japonsku, což se dává do souvislosti s konzumací především syrových ryb.

Vznik

Vzniká v důsledku chyby v genetickém materiálu buňky. Ta se začne množit a růst nezávisle na okolním organismu. Jedná se však o mnohostupňový proces, na němž se podílí řada faktorů. Při vzniku rakoviny žaludku se především uplatňují bakterie, genetická dispozice, vnější faktory a imunitní systém. Předpokládá se, že klíčovou roli má bakterie Helicobacter pylori. Jde bakterii žijící v žaludku, která způsobuje záněty žaludku a ničí buňky žaludeční sliznice. Ve vzniku tohoto druhu rakoviny pak hraje roli genetická výbava jak hostitele, tak bakterie.

Jak se onemocnění projevuje

Zdravotní obtíže, které rakovinu žaludku provázejí, nejsou pro toto onemocnění nijak specifické. Časné projevy nemoci jsou navíc tak často nevýrazné, že je většinou přehlédnete. U naprosté většiny nemocných navíc časné příznaky zcela chybí. Prvními projevy jsou tak až příznaky provázející pokročilé postižení orgánu.

Typické jsou spíše neurčité obtíže. Tlak na břiše v oblasti žaludku, ztráta chuti k jídlu, slabost, pocit na zvracení, únava a postupná ztráta tělesné hmotnosti. Její projevy závisí také na rozsahu a místě výskytu nádoru. Pokud je nádor uložen blíže k jícnu, může Vám způsobit potíže při polykání. Pokud je uložen spíše v dolní části žaludku, v oblasti vrátníku, objevuje se častější zvracení.

Pokud se v oblasti nádoru vytvoří vřed, mohou se objevit obtíže charakteristické pro vředovou chorobu žaludku. Typické jsou bolesti v nadbřišku zesilující se po jídle. Když pokračující nádor naruší stěnu cévy, může dojít ke krvácení do zažívacího traktu. Objevuje se černá typicky zapáchající průjmovitá stolice s obsahem natrávené krve, tzv. meléna. Pokud je krve více může docházet i k jejímu zvracení. Větší ztráty krve jsou provázeny slabostí, bledostí a opocením.

Léčba

Je velmi náročná. Jak pro pacienty, tak pro lékaře. K její diagnostice dochází velmi často až v posledním stádiu. Existují tři možnosti léčby rakoviny žaludku, a to chirurgická léčba, chemoterapie a radioterapie. Často se však používají jejich kombinace.