Bolest a co pro nás znamená

Bolest je slovo, které patří k těm nejméně příjemným. Velmi často dokáže člověku nahnat velký strach. Zná jí každý z nás. Většinou se za život nikomu nevyhne. Na mysl se Vám asi občas dostane otázka, co je to bolest? Kde se vzala, k čemu slouží? Je zlá, nebo dobrá?

Co je to bolest?

Definice tohoto slova zní: „Bolest je psychický stav či pocit většinou spojený s aktuálním nebo potenciálním poškozováním živé tkáně organizmu.“ Nejčastěji vzniká v důsledku poškozujících účinků na organizmus, ohrožujících jeho existenci nebo celistvost, či jako příznak poruchy normálního průběhu fyziologických procesů, může však mít i čistě psychické příčiny. Má velký význam pro ochranu organismu před poškozením, neboť upozorňuje, že k takovému poškozování dochází nebo by v nejbližší době mohlo dojít.

Patří mezi hlavní stimul pro obranné reakce zaměřené na odstranění vnějších nebo vnitřních podnětů, které ji vyvolaly. Lékařská disciplína, která se bolestí zabývá, se nazývá algeziologie.

Kde se bere?

Je jedním druhem přenášených informací nervovými buňkami. Má dvě základní složky. První složkou je samostatná informace o podráždění nervových zakončení, přicházejících v nervech do míchy a mozku. Druhou složkou je naše vlastní uvědomění, doprovázené nepříjemným pocitem, emocí. Tato složka je důležitější.

Pro vnímání toho, že s v těle něco odehrává je rozhodující. Existuje i bez přímého podráždění nervů, lze ji vyvolat, vsugerovat, „vytvořit“. Na druhou stranu, například pomocí léků je možno druhou, psychickou složku odstranit, odříznout a pak sice člověk o ní ví, cítí ji, ale vlastně mu nevadí.

Druhy

Akutní bolest

Vzniká náhle. Její trvání je krátkodobé, řádově hodiny až dny, maximálně však 3 – 6 měsíců. Projeví se zvýšeným krevním tlakem, zrychlením pulsu a dýchání. Patří k ní zvýšené pocení a rozšíření zornic. Léčí se pomocí analgetik, které se mají podávat v dostatečně vysokých dávkách.

Chronická bolest

Nemá na rozdíl od akutní funkci varovného signálu. Sama se stává nemocí. Mírnění chronické bolesti jsou tedy vlastním cílem léčby.

Časté příznaky:

  • její trvání je delší než 3 – 6 měsíců
  • je spojená s psychickými změnami (deprese, hypochondrie)
  • nemusí být jasná příčina
  • je spojená s poruchami spánku, nechutenstvím
  • hůře reaguje na léčbu analgetiky

Chronická bolest a její léčba patří do rukou lékaře – odborníka. Ten jí s vámi nejprve řádně probere. Bude ho zajímat její charakter, časové změny, doprovodné příznaky a obtíže. Zajímat ho budou i dosavadní léčebné pokusy. Pak sestaví optimální léčebný plán.