Očkování proti chřipce – ano nebo ne?

Chřipka je onemocnění, které máme tendenci trochu bagatelizovat. Často je chřipkou nesprávně označováno klasické nachlazení nebo viróza. Rozdíly jsou ale podstatné! Lékaři varují, že chřipka skutečně  představuje velkou zátěž pro organismus. I při nekomplikovaném průběhu může trvat dva týdny, s tím že únava může přetrvávat ještě podstatně déle, někdy i týdny. Dále pak varují před vznikem možných komplikací, které jsou až pro 2000 lidí ročně smrtelné.

Proočkovanost

Očkování proti chřipce, které je u nás běžně dostupné, však využívá pouze malý zlomek pacientů. Dle statistik je to kolem 7%, u lidí v seniorském věku pak kolem 20%. V porovnání se světem je ale proočkovanou proti chřipce v naší populaci skutečně velmi nízká. Podle lékařů za tím stojí fakt, že lidé mají tendenci toto onemocnění podceňovat, navíc nemají dostatek informací. Obávají se i vedlejších účinků. Přitom očkování chrání proti chřipkovým virům, nikoli proti virům způsobujícím běžné nachlazení. Někteří se tak mylně domnívají, že po očkování nebyli dostatečně chráněni. Ochránit proti všem virům ale skutečně nejde.

Příznaky chřipky

Chřipka je infekční onemocnění s velice krátkou inkubační dobou (18-24hodin) a rychlým přenosem. Šíří se kapénkovou nákazou a kontaminovanými předměty. Nakazit se je tak velmi snadné. V zimních měsících má často podobu epidemie. U nás probíhá nejčastěji ve dvou vlnách – kritické pro výskyt jsou první tři týdny v prosinci a druhá vlna potom v období ledna až března.

Onemocnění mívá náhlý začátek se zimnicí a vysokou horečkou kolem 38-40°C. Typická je celková zchvácenost, vyčerpanost a únava. Vyskytují se bolesti kloubů, svalů, zad a hlavy, často velmi intenzivní. Postupně se přidává i suchý dráždivý kašel. Naopak rýma nebývá typickým příznakem, ta je spíše záležitostí nachlazení. Tyto příznaky se během 4-6 dnů zmírní a ustoupí, nicméně únava a oslabení organismu ještě několik dní přetrvává. U dětí mohou být přítomny ještě zvracení, průjmy a celková nevolnost.

Očkování proti chřipce zdarma?

Očkování bývá v případě chřipky považováno za nejúčinnější prevenci. Pro rizikové skupiny, pro něž by chřipka mohla způsobit vážné zdravotní komplikace, je očkování hrazeno zdravotní pojišťovnou. Jedná se o osoby s chronickým onemocněním dýchacích cest, kardiovaskulárním onemocněním, cukrovkou, chronickým metabolickým onemocněním, onemocněním ledvin. Dále jsou to pak skupiny osob vyššího věku – nad 65 let a osoby trvale žijící v léčebnách pro dlouhodobě nemocné.

Očkování proti chřipce v těhotenství

Další rizikovou skupinu tvoří těhotné ženy, u nich se však očkování nedoporučuje. Pro ně je v době chřipkových epidemií třeba zejména vyhýbat se rizikovému prostředí, obchodním centrům nebo cestování MHD.

Vakcína proti chřipce

Samotná vakcína proti chřipce je obecně dobře snášena a považována za bezpečnou. Je vyráběna z inaktivovaného neinfekčního viru nebo jeho částí a proto samotné onemocnění chřipky nemůže vyvolat. Snášenlivost bývá dobrá, v některých případech mohou po očkování 1-2 dny přetrvávat nežádoucí účinky charakteru únavy, lehce zvýšené teploty či bolestí svalů a kloubů. To je ale spíše výjimečné. Účinnost vakcíny je vysoká, udává se v 70-90%.

Co je však pro vakcínu chřipky specifické – ochrana je po očkování limitována jedním rokem, a to z toho důvodu, že viry chřipky velice snadno mutují. Proto se každý rok vyvíjí nový typ vakcíny, která je určena na ochranu právě proti aktuálním kmenům chřipkového viru.

Nemoc těla a duše – lupénka

Lupénka, neboli psoriáza, patří mezi nejstarší popsaná kožní onemocnění. Podle určitých studií trpí nějakou její, třeba i skrytou formou, každý čtvrtý člověk. Její svízel spočívá zejména v tom, že se jedná o onemocnění chronické a „nevyléčitelné“. Lze pouze korigovat její projevy. To je samozřejmě velice zatěžující pro samotné pacienty. Navíc jde nemoc, jejíž projevy „jsou vidět“, nejde je skrýt a to může velice negativně působit na psychiku pacienta. Ne nadarmo se uvádí, že lupénka patří mezi jedno z nejvíce zatěžujících onemocnění na psychiku.

Co je příčinou

Lupénka je geneticky podmíněné onemocnění. Dědičnost má vliv na vznik nemoci zhruba v 35%, dále jsou pak „důležité“ provokační momenty, které nemoc spustí. Mezi ně patří například stres, větší zatížení organismu, přechozené infekce. Výskyt lupénky se může vázat i na další autoimunitní nebo chronická onemocnění, kterými již pacient trpí.

Jak se projevuje

Lupénka je autoimunitní onemocnění, nebo-li nemoc vzniklá na základě určité poruchy imunitního systému. V jejím důsledku dochází k zrychlenému růstu kožních buněk a následnému zánětu kůže. Kožní buňka zdravého člověka dozrává 28 dní, kdežto buňka u pacienta s lupénkou pouze 4 dny. Tyto kožní buňky potom tvoří typická ložiska červené kůže s bílými olupujícími se šupinami. Zcela typický je výskyt na vnější straně loktů, kolen, zápěstních kloubů anebo na zádech. Objevit se ale může kdekoli – lékaři popisují i výskyt lupénky ve vlasech. V závažných případech však může lupénka pokrývat takřka celé tělo.

Jedná se o onemocnění chronické, kdy období klidu bez výskytu červených ložisek střídají období vzplanutí nemoci. Tato období mohou být různě dlouhá s různou intenzitou. Typicky zátěžové období pro výskyt ložisek je podzim a jaro. Rozhodně se však nejedná o onemocnění infekční.

Lupénka a léčba

Léčba lupénky se zahajuje lokálními prostředky – lokálně aplikovanými mastmi nebo pomocí světloléčby.

Z mastí je dostupná celá řada přípravků, včetně kortikoidů. Ty bývají považovány za účinné léky, nicméně je třeba je aplikovat skutečně v indikovaných případech. Jejich použití je nutné střídat i s jinými indiferentními mastmi nebo mastmi s jinými účinnými látkami. Dermatologové uvádí, že v dnešní době se užívají zejména moderní formy kortikoidů, které by měly mít i méně nežádoucích účinků.

Za další formu neinvazivní léčby považujeme světloléčbu (fototerapii). Má-li však být účinná, je třeba ji aplikovat alespoň čtyřikrát týdně a to po dobu cca 4-6 týdnů. Již z toho důvodu ji řada pacientů ani nepodstupuje, váže je totiž povinnost dojíždět do centra, kde je fototerapie aplikována. Při světloléčbě se užívá ultrafialové záření, které může být aplikováno lokálně nebo i celotělově. Není však vhodná při akutním vzplanutí. Nemocný by ji měl absolvovat minimálně dvakrát do roka.

Když lokální léčba nestačí

Těžší formy lupénky mohou vézt až k postižení kloubů a  revmatologickým potížím. Proto,

pokud lokální léčba nestačí, je třeba přistoupit k léčbě intenzivnější. Pacientům jsou podávány speciální  léky, tzv. imunosupresiva ve formě tablet nebo injekčně. Mohou mít pro pacienta i vedlejší účinky, takže bývají dávkována skutečně individuálně. Riziko vedlejších účinků se sleduje i krevními testy zaměřenými na krvetvorbu a činnost jater a ledvin.

Další možností je biologická léčba. Spočívá v podávání léků vyráběných genetickým inženýrstvím, které se podobají molekulám produkovaným v organismu. Dokážou zastavit nežádoucí reakce imunitního systému. Bývají považovány za vysoce účinné. Jejich „nevýhodou“ je poměrně vysoká cena, takže je lékaři mohou předepsat pouze některým pacientům, často v případě závažnějších projevů lupénky.

Menopauza

Menopauza, klimakterium nebo přechod jsou názvy pro období, kdy dochází ke ztrátě plodnosti ženy. Řada žen toto období vnímá negativně, zejména proto, že je provázeno celou řadou nepříjemných příznaků. Obecně klimakterium nastupuje kolem 50-ti let věku, ale existují individuální rozdíly. Nelze ani říci, že pokud se u ženiny matky dostavilo klimakterium v určitou dobu, podobné to bude i u ní.

 

O menopauze můžeme mluvit ve chvíli, kdy se menstruační krvácení nedostaví po dobu 12 měsíců. Již dříve, s blížícím se přechodem, se však mohou objevovat nepravidelnosti v krvácení či vynechávání periody.

Příznaky

Při klimakteriu dochází k poklesu určitých hormonů v ženském těle, zejména estrogenu, což s sebou nese celou řadu doprovodných příznaků.  Kromě nepravidelné menstruace se jedná o pokles libida, přibývání na váze nebo potíže se spánkem. Celá řada žen má zkušenosti i s nepříjemnými návaly horka a nočním pocení. Zabrat dostává i psychika ženy, hormony mají vliv i na vznik plačtivosti, podrážděnosti; výkyvy nálad jsou zkrátka dalším projevem menopauzy. Výčet nepříjemných symptomů můžeme dále rozšířit o zvýšenou únavnost, slábnutí vlasů, vysychání pokožky a vysychání vaginální sliznice.

Tyto příznaky se objevují rovněž individuálně, některá žena je pociťuje pouze mírně, jiná je může vnímat velmi intenzivně. V případě větších obtíží by se žádná žena neměla ostýchat navštívit odborníka, který ji s nepříjemnými doprovodnými symptomy může pomoci. Ať již jde o gynekologa, endokrinologa, v případě psychických obtíží i psychologa.

Co pomůže v době menopauzy

Chybějící hormon estrogen je možno dodávat do těla uměle, a sice formou tolik rozšířené hormonální substituční terapie. Tyto hormony předepisuje gynekolog a závisí na závažnosti obtíží dané ženy. Trendem je podávání tzv. nízkohormonální substituční terapie, což v praxi znamená podání co nejmenšího množství hormonů, které ale bude mít žádoucí účinek.

Podle lékařů je tento způsob řešení klimakterických obtíží nezávadný, ovšem některé ženy se hormonální substituce obávají.  Samozřejmě že existují případy, kdy podávání hormonů není vzhledem k přidruženým chorobám nebo zdravotnímu stavu ženy bezpečné, a proto lékař substituci každé ženě nepředepíše. Gynekologové uvádějí, že substituční terapie dokáže odstranit až 90% nepříjemných klimakterických obtíží. Navíc bylo prokázáno, že slouží preventivně před vznikem rakoviny tlustého střeva a Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

Bohužel, i zde existují určitá rizika spojená s užíváním substituce. Od méně závažných, jako je zadržování vody v těle, nepravidelné krvácení nebo bolesti prsů až po ty závažné. Podle statistik stoupá s užíváním těchto preparátů riziko rakoviny prsu, děložní sliznice nebo tolik obávané trombózy a dalších kardiovaskulárních onemocnění.

Fytoestrogeny

Pokud se z jakéhokoli důvodu substituční terapii bráníte a uznáváte spíše přírodní metody, existuje i pro vás řešení. Jedná se o látky přírodní povahy, které mají podobný účinek jako estrogeny. Nazývají se fytoestrogeny a najdeme je zejména v sóje, dalších bobovitých rostlinách (čočka, hrách, cizrna, fazole), lněných semínkách, pylu a mateří kašičce. Na trhu jsou k dostání i jako volně prodejné doplňky stravy. Ty však nemusí být tak podrobně testovány jako léky, takže i zde je třeba volit opravdu osvědčené produkty. Navíc je zřejmé, že jejich účinnost nebude tak vysoká jako u substituovaných hormonů. Na všechny klimakterické potíže nepůsobí, co však ženy dle výzkumů pozitivně hodnotí,  je jejich vliv na potlačení návalů horka.

Tomu, že fytoestrogeny opravdu účinkují  napovídají i statistiky. Podle nich totiž klimakterickými obtížemi trpí až 80% žen v Evropě a USA,  zatímco v Japonsku nebo Číně jen pouhých 20%. Pravděpodobně to souvisí s vyšší konzumací sóji v těchto asijských zemí.

Jedním ze snadno dostupných přípravů je například Sarapis plus. Obsahuje včelí produkty, jako mateří kašičku a květový pyl, dále extrakt ze šalvěje, chrom, železo, selen, beta karoten, koenzym Q10 a další. Navíc je obohacen o vitamíny C, D, E. Ve výsledku pak působí pozitivně na zvládnutí stresu, únavy, podporuje imunitu, funkci cév a kostí, zubů, nehtů a vlasů.

Jak si ulevit od příznaků přechodu

Nejen pomocí léků je možno bojovat proti příznakům menopauzy. Dobré je naučit se ulevit si proti nepříjemným návalům horka. Vhodné je oblékat vrstvené oblečení, které se snadno odkládá. Dobrým trikem může být napití se studeného nápoje. Vhodné je i vysledovat, co je spouštěčem těchto stavů, může jít o napití se teplého nápoje, stres, alkohol, kofein, kořeněná jídla nebo horké počasí.

Další doporučení vyplývají v dodržování zdravé životosprávy. Dostatek spánku, relaxace, pohyb, vyvarování se kouření a vhodná strava patří mezi základní pilíře.

Velmi často se také u žen v přechodu objevují problémy v oblasti pochvy. Její sliznice totiž vysychá, což s sebou nese riziko pálení, svědění a problémy při pohlavním styku. I zde je dostupné řešení v podobě lubrikantů nebo globulí, které se aplikují do pochvy a jsou schopny dodat chybějící hormon lokálně a zvlhčit sliznici. Pozor však na přípravky s glycerinem, ty mohou spíše dráždit. Vhodné je i posilování svalů pánevního dna, čímž se předchází i vzniku inkontinence.

Jak se stravovat

Samostatnou kapitolu v období menopauzy tvoří stravování. Není žádným tajemstvím, že metabolismus se přibližně od čtyřicátého roku zpomaluje. S tím může souviset i zvyšování hmotnosti a ukládání tuku na typických místech. Zdravá strava je tedy základ. S kofeinem, alkoholem, solí a kořením, obzvláště hodně ostrým by měly ženy šetřit. Dochucování mohou vyřešit například bylinky. Vhodné je také bílé pečivo nahradit celozrnným. Obsahuje vyšší podíl vlákniny a vitamínů, než pečivo z bílé mouky. Z masa je doporučeno volit spíše to méně tučné, jako krůtí nebo králičí. Důležité je nezapomínat ani na ryby, neboť ty jsou důležitým zdrojem vitamínu D.

Bylinky

Bylinky mohou řadě žen v přechodu pomoci od návalů horka, výkyvů nálad nebo poruch spánku. Proto je třeba na ně určitě nezapomenout a alespoň je vyzkoušet. V přechodu pomáhá například červený jetel, z něhož si můžete udělat čaj. Obsahuje totiž přírodní estrogeny. Výčet bylinek by byl ale mnohem delší, dále vám může pomoci třeba hluchavka, hloh, andělika čínská, rakytník nebo třezalka.

Klíšťová encefalitida

Klíšťovou encefalitidu řadíme mezi virová onemocnění přenášená klíštětem. Odborníci se domnívají, že tento virus přenáší u nás zhruba 4% klíšťat. Ročně pak onemocní až 1000 lidí. Závisí i na místě výskytu, za nejohroženější oblasti považujeme jižní Čechy a Vysočinu. Tam je infikovaných klíšťat nejvíce.

Nakažení klíštětem nemusí vždy znamenat ten nejhorší scénář v podobě zánětu mozkových blan. Tyto těžké příznaky se rozvinou zhruba jen u třetiny nakažených. Na druhou stranu, pokud se již nemoc rozvine, až u 50% nakažených osob zanechává trvalé následky. Ty mohou mít podobu bolestí hlavy, nespavosti, poruchy soustředění, až po parézy nebo epilepsii. Bohužel, i tato choroba může být sice spíše výjimečně, ale přesto smrtelná!

Obtížná léčba

Obtížná, tak by se dala charakterizovat léčba klíšťové encefalitidy. Lékaři dodnes nemají k dispozici žádné antivirotikum, proto je léčba pouze symptomatická. Jejím cílem je zabránit vzniku komplikací, rozvoje šoku nebo orgánových selhání.

Prevence v podobě očkování

Klíšťová encefalitida již pro nás nemusí být takovým strašákem, protože k dispozici máme očkování proti tomuto zákeřnému viru.

Očkovat je nejvhodnější v době „mimo klíšťovou sezónu“, tedy v chladných měsících roku. Není to však podmínkou, vakcínu lze aplikovat i kdykoli v průběhu roku.

Podle toho vám lékař určí tzv. očkovací schéma. Základní schéma se aplikuje ve třech dávkách, z toho první přeočkování je po 1-3 měsících a druhé přeočkování je po 5-12 měsících. Zrychlená varianta očkování spočívá v aplikaci dvou vakcín v odstupu 14 dní, kdy byste měli být chránění již dva týdny po podání druhé vakcíny.

V Čechách můžete vybírat ze dvou typů vakcín, z nichž obě jsou stejně účinné a mají varianty jak pro děti, tak pro dospělé.

Očkování dětí

Řada rodičů si klade otázku, zda nechat očkovat i své děti. Vše stojí na zvážení. Podle vakcinologů je možno nechat očkovat děti již od jednoho roku. Na druhou stranu je třeba zvážit i rizika přisátí klíštěte, která rostou spolu s věkem a pobytem v přírodě. Racionálnější je tak zahájit očkování až od třetího roku a výše. Vakcinaci v batolecím věku totiž mohou provázet horečnaté stavy.

Další obecné typy prevence před klíšťaty

Prevence má v tomto případě skutečně stěžejní význam. Pokud jste odpůrci očkování, dodržujte alespoň obecné zásady ochrany před klíšťaty.

Oděv pro pobyt v přírodě je třeba vhodně zvolit, oblékejte proto pokud možno dlouhé nohavice a rukávy. Nohavice je možno zasunout i do ponožek, aby klíště nemělo přístup na kůži. Obuv by měla být uzavřená. Barva oděvu je vhodnější světlá a z hladkého materiálu, nikoliv tmavá z materiálu z hrubší tkaniny a s vlasem.

Nebraňte se ani použití repelentu, aplikujte ho spíše na nohy od kolen níže a to na oblečení. Sledujte i dobu účinku a správné dávkování.

Při pobytu v přírodě se, zejména v místech s rizikem výskytu klíšťat, pohybujte spíše po lesních cestách. Vyhněte se křovinám a trávě, právě tam se klíšťat nejčastěji nacházejí. Pozor na sezení a lehání na zem, pokud jste v místě častého výskytu klíšťat. Nesedejte si ani v případě, že máte deku. Do těchto míst také neberte ani psi, protože i oni mohou klíšťata „donést domů“.

Po návratu domů prohlédněte celé tělo, a to pečlivě, a tuto prohlídku zopakujte ještě druhý den, neboť některá klíšťata se mohou pohybovat ještě chvíli po těle, než se přisají. Klíšťata se často přisávají do podkoleních jamek, třísel nebo podpaží, tedy do míst častého pocení. Může to být ale i za ušima nebo mezi vlasy.

Pokud zjistíte přisáté klíště, ihned ho odstraňte.

Jak odstranit klíště

Teorií, jak odstranit klíště je celá řada a tak možná tápete, která je ta pravá. Doporučení typu zakápnout olejem nebo mastí a poté vykroutit proti směru hodinových ručiček zajisté znáte. Od těchto opatření se již ale ustupuje a v současné době se nedoporučují. Jak tedy klíště odstranit správně?

Nejprve je třeba, pokud máte k dispozici, nasadit gumové rukavice a klíště zakápnout dezinfekcí. Poté je třeba ho odstranit kývavými pohyby, tedy vyviklat. Použít k tomu můžete například žínku neb pinzetu.  K zakoupení jsou možné i speciální kleštičky nebo kartičky na vyjímání klíšťat. Ty je dobré mít i v lékárničce pro případ potřeby. Ideální je klíště při odstraňování chytit za hlavičku. Po odstranění je třeba kůži znovu ošetřit dezinfekcí a klíště nejlépe spláchnout do toalety nebo zabalit do kousku papíru a zapálit. Pokud máte obavy z  toho, že klíště přetrhnete a hlavička zůstane v ráně, nic by se nemělo stát. Časem se totiž hlavička vyloupne sama, jen je třeba hlídat toto místo, aby se nezanítilo.

Opruzeniny dospělých léčba

Brzy přijdou jarní a letní měsíce, které jsou teplé a máme je rádi. A ty sebou samozřejmě nesou riziko vzniku opruzenin. Snad každý z nás se ve svém životě s nimi setkal. A to nejen v dětském věku, ale i v dospělosti. Stačí dlouho sedět v autě, na koženém sedadle ve vlaku anebo se věnovat vytrvalostním sportům.

Právě z tohoto důvodu věnujeme článek tématu opruzenin u dospělých a jejich léčbě. Této nepříjemnosti se každý velmi rád rychle zbaví. Přečtěte si užitečné rady, jak opruzeniny vyléčit.

Proč vznikají?

Nejoblíbenějším místem pro jejich vznik je místo s dostatečnou vlhkostí, kde dochází k jemnému poraňování kůže. Často se tak objevují v tříslech, v podpaždích či různých záhybech kůže. Ke vzniku vede i tření kůže o kůži, nebo kůže o oděv. Poraněný povrch kůže je pak atakován velkým množství bakterií, kvasinek, plísní a jiných neřádů, které způsobují zčervenání a následně nepříjemné až bolestivé pocity pálení.

Jak na léčbu opruzeniny dospělých?

Myli jste se, použili bavlněné prádlo a přesto všechno vám vznikla opruzenina. Ptáte co dělat? Jak léčit? Tady v tomto případě nezbude nic jiného, než se spolehnout na farmaceutický průmysl. Opruzeniny dospělých léčba probíhá za pomoci prostředků na drobná poranění kůže.

Léčba u dospělých je prakticky stejná jako u dětí. Podobně je to i s prevencí. Dospělým jsou sice lékárníky doporučeny jiné prostředky než pro děti. Například stačí použít kalciovou mast nebo podobné přípravky a obvykle je po problémech. Někdo používá bepanthen, rybilku, pityol či Ondřejovu mast.

Doporučené prostředky pro opruzeniny dospělých léčbu

  • Zinková mast Sudocrem
  • Hipp, dětský krém proti opruzeninám s panthenolem a zinkem
  • Canesten od fy Bayer
  • Calcium pantothenicum od Zentivy
  • Rybilka, kalciová mast
  • Pevaryl
  • Kosmetická vazelina Valinka (bílá)
  • Krémpasta Imazol
  • Mast Infadolan od Zentivy
  • Ondřejova mast od fy Herbacos-bofarma

Na paměti mějte to, že přípravek musíte vyzkoušet a vybrat si pro Vás ten nejlepší.

Rakovina slinivky

Když je objevená, bývá často již pozdě. Řadí se mezi nejnebezpečnější typy nádorů. Její anatomické uložení totiž často neumožňuje včasnou a správnou diagnostiku. Je tak diagnostikovaná v pokročilém stádiu, když je nádor již velmi agresivní. A šance na vyléčení tudíž bývá malá, i když to samozřejmě není důvod k tomu, aby pacienti nebo lékaři boj s rakovinou slinivky vzdali předem.

Jak poznat první příznaky?

Existuje jen jedna výjimka, kdy se dá rozpoznat projev v časném stádiu. A to tehdy, pokud nádor postihne vývodné cesty slinivky. Dotyčného člověka pak trpí bolestmi břicha. Pokročilejší nádory slinivky se projevují hubnutím, zežloutnutím očního bělma a kůže, zvracením, bolestí břicha a zad, ztrátou chuti k jídlu či únavou. Je to podobné jako u rakoviny žlučníku.

Rizika a prevence

Rakovina slinivky je způsobená poruchou některých regulačních genů, které mají na starosti kontrolovat buněčný cyklus, množení buněk i jejich zánik. Jakmile dojde k poškození některého z takovýchto genů, buňky se vymaní regulačním mechanismům – přehnaně se množí a nepodléhají buněčné smrti. Jsou také částečně pozměněné, takže vypadají jinak a neplní dostatečně svoji funkci.

Slinivka tak po určité době přestane fungovat jako celek – zažívací trakt postrádá enzymy, potřebné k trávení veškerých živin, i hormony, které jsou důležité nejen pro trávicí systém, ale pro celý organismus. Poškození regulačních genů však nevznikne jen tak z ničeho nic. Dochází k němu působením některých škodlivých faktorů. Hlavním z nich je kouření, jehož zanechání je jedinou prevencí proti této rakovině.

Vyšetření

Za nejdůležitější se pokládá vyšetření ultrazvukem a CT. Dojde nejen k lokalizaci nádoru, ale tyto zobrazovací techniky umožňují provést i tzv. perkutánní aspiraci (píchnutí velmi tenkou jehlou, které je pod kontrolou ultrazvuku nebo CT, aby se vědělo, kam se má přesně píchnout). Tak dojde k získání cytologického materiálu a jeho následného vyšetření.

Lékař vám dále může udělat vyšetření označované zkratkou ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie – vyšetřují se tím pankreatické a žlučové cesty ústící do tenkého střeva). Jde o hadičku zavedenou do zažívacího traktu.

Léčba rakoviny slinivky

První místo v léčbě zaujímá operace. Operace je také jediným léčebným přístupem, který poskytuje pacientovi šanci na vyléčení. Některé operační výkony rakoviny slinivky slouží už jen pro zlepšení kvality života člověka. Zavádí se různé drény a stenty, aby se zabránilo, případně odstranilo ucpání žlučových cest nebo střeva.

Stejně tak může zlepšit kvalitu života i ozáření nebo chemoterapie. Nezbytnou součástí léčby je tišení bolesti, která je dominantním příznakem pacientů. Běžná analgetika nemají dostatečnou účinnost, proto se v různých formách podávají opiáty. V krajních případech je řešením zákrok, který by odstranil nervovou pleteň vedoucí do slinivky a tím zrušil bolest.

Odpočinkem ku zdraví

Abychom byli zdraví, měli bychom dodržovat jisté zásady. Hned tou první je správný odpočinek, protože tělo se dokáže regenerovat. A znáte lepší odpočinek, než v teplé koupeli? Snad jen ten, kdy je koupel nejen teplá, ale má i léčebné účinky, tak jako to mají na Slovensku.

Jeden ze tří unikátů

Slovensko se může pyšnit několika prameny, které mají léčebné účinky. A zdejší města zná mnoho lidí, které je za tímto účelem navštěvují. Avšak takovou specialitou mezi všemi jsou lázně Sliač, protože tyto mají speciální složení, že najdeme jen jedny ve střední Evropě. Pokud byste chtěli navštívit ještě jiné lázně, které mají stejné anebo velice podobné složení, tak byste museli vycestovat do Španělska, Argentiny či Austrálie, čímž lze jen doložit, že jsou opravdu vzácné.

Čím jsou tyto lázně výjimečné?

Jedinečnost těchto léčebných pramenů spočívá v tom, že kromě minerálů obsahují také vřídelní plyn. Jedná se o vysoký obsah kysličníku uhličitého, který se za normálních podmínek v tomto obsahu nevyskytuje, což je právě tím kouzlem. A bylo dokázáno, že právě tento plyn může mít také dobrý vliv na vaše zdraví.

Co kombinace minerálů a plynu dokáže vyléčit?

Samozřejmě, že zde mohou jet i lidé, kteří jsou zdraví a chtějí si jen odpočinout, avšak tyto lázně jsou hojně doporučovány těm, kteří mají jisté problémy. Jedná se o běžné civilizační nemoci, mezi které patří také vysoký krevní tlak, choroby tepen a žil. Léčebné prameny vám také mohou pomoci s léčbou srdce a různými srdečními chorobami, kde je jejich úspěšnost nejvíce vidět. A nevidí se mnoho pramenů, které dokážou ulevit vašemu srdíčku. Dokonce se zde můžete přijet léčit se ženskými nemocemi.

Léčba odpočinkem

Když lidé slyší slovo lázně, většinou si vybaví různé rehabilitace a cvičení. Avšak v těchto lázních je to všechno jinak, obdobně jako v ostatních termálních lázních na Slovensku, i zde si lidé chodí odpočinout. Je velice příjemné si čas od času oddychnout a aspoň na chvíli se položit do horké vody a na nic nemyslet. A právě základem léčby ve vodě s minerálními prameny je totiž jen si do ní lehnout a odpočívat. Pomůžete tím nejen svému fyzickému zdraví, díky dokonalému složení, ale ve své podstatě tím ulevíte se své psychice, protože se na chvíli odreagujete a budete myslet na příjemné věci. Pravdou je, že někteří pro zvýšení efektivity spojují koupání s masážemi či rašelinovými zábaly a podobně.

I aktivní odpočinek je odpočinkem

Pokud vás přestane bavit jen tak polehávat v teplé vodě, tak se můžete projít po některé z turistických tras, které jsou pro návštěvníky lázní vytvořeny v prostředí lázní. Klidně se můžete začít i věnovat sportu třeba na zdejších tenisových kurtech. A v případě, že jste lázně navštívili v zimním období, tak vás také čeká jistá aktivita, protože můžete využít připravených tras pro běžecké lyže.

Je velice příjemné si jen tak lehnout do horké vody a odpočívat a ještě lepší je, když tam ležíte s pocitem, že ulevujete i svému zdraví.

Zánět mozkových blan

Jeho nástup není zcela snadné rozpoznat. Trápí-li Vás zvracení, kýchání, vzdychání, netečnost a horečka, může se jednat o dvě infekce. Tyto příznaky mohou signalizovat nejen klasické virové onemocnění, ale také mnohem závažnější a nebezpečnější onemocnění. Může jít o zánět mozkových blan, který snadno můžete zaměnit s běžnou virózou.

Meningitída je zánět mozkových blan, který bývá způsoben bakteriemi, viry a jen vzácně parazity. Nejohroženější skupinou jsou děti, ovšem dostat se může v každém věku. K přenosu dojede kapénkovou infekcí. Zajímavé je, že bakterie způsobující toto onemocnění se vyskytují v krku u pěti až deseti procent populace, u nichž nemoc vůbec nepropukne.

Nemoc se objevuje od mírného zánětu až po život ohrožující onemocnění. Nebezpečnost obvykle závisí na vyvolávající příčině, věku a celkovém zdravotním stavu.

Příznaky a následky

Příznaků je velmi mnoho. Mezi prvotní patří mírné bolesti hlavy, ztuhlost svalů, horečka, zvracení, přecitlivělost na světlo. Začít se mohou objevovat také drobné modřinky, vyrážka, zmatenost, celkový neklid. V pokročilém stádiu nemoci dochází i k bezvědomí. Celkově dojde k oslabení imunity.

Následky se odvíjí od toho, zda je bakteriálního či virového původu. Zpravidla platí, že zánět způsobený viry je méně nebezpečný než ten, který způsobí bakterie. Nejčastějšími bakteriemi způsobující zánět jsou meningokoky či pneumokoky. Následkem může být duševní postižení či jiné zdravotní následky (nedoslýchavost, hluchota, porucha hybnosti, epilepsie, poškození zraku) a může dojít i k úmrtí pacienta. Úmrtím jsou ohrožené především malé děti.

Léčba

Tu je nutné zahájit ihned. Pacienti s tímto onemocněním jsou ohrožení otokem mozku. Základem léčby jsou antibiotika. Je třeba udržovat dostatečný přívod tekutin a minerálů do těla nemocného. Léčba většinou trvá 5-10 dní.

Úspěšnost léčby se sleduje opakovanými odběry mozkomíšního moku a krve. Přesto ještě alespoň 2 týdny musí pokračovat podávání antibiotik a speciální léčebný režim. Ten má zabránit návratu infekce a rozvoji závažných komplikací.

Prevence

Té je možné dosáhnout jedině očkováním a zdravým životním stylem. Očkování chrání člověka až 3 roky před meningokokem typu A a C. Bohužel ještě neexistuje vakcína chránící před meningokokem skupiny B, kterým se můžete rovněž nakazit.

Pokud máte jen minimální podezření na tuto chorobu, neváhejte a kontaktujte lékaře.

Nejste spokojeni se svou postavou? Pomůže správné hubnutí

Je mnoho lidí, kterým vadí přebytečné kilogramy. Cesta, jak je eliminovat, přitom nemusí být zase až tak složitá. Ideální volbou je správné hubnutí. Jak na něj? Přinášíme vám několik hlavních tipů.

V první fázi je třeba zapomenout na to, že pokud o redukci váhy mluvíme, že musíme nutně hladovět. To už dávno neplatí. Jednotvárná strava, nebo nedostatek jídla rozhodně nejsou cestou k dokonalé postavě. Pomůže totiž jídelníček na hubnutí, který doporučuje řada odborníků. A proč? Jelikož jako jediný dlouhodobě funguje.

V čem je hubnutí pomocí jídelníčku jiné?

V první řadě v tom, že máme poměrně velké množství stravy. Jíme pět porcí denně, jíme pestrou stravu a vůbec nehladovíme. Přitom k hubnutí dochází, a to tím nejlepším, tedy přirozeným způsobem. Cílem daného jídelníčku je hlavně změnit metabolismus lidského těla. Díky tomu se tělo naučí, že dostává dostatek jídla a živin a tak nemusí nic ukládat. Ty současné tukové zásoby jsou v rámci standardního denního režimu, nebo během sportovní aktivity jednoduše spáleny, a výsledkem je dokonalá postava.

Správná dieta obsahuje také vyvážený přísun živin

Nezapomínejme ani na to, že správný dietní jídelníček nemusí být nudný, nebo jednotvárný. Podíváme-li se konkrétně, tak může nabídnout stovky kombinací různých druhů jídel. I to je důležité, jelikož každá dieta by měla obsahovat také vyvážený poměr živin. Primárně nesmí chybět bílkoviny a vláknina, ale v menším množství jsou důležité třeba také tuky, stejně jako sacharidy. A ty je ideální čerpat s potravin v předepsaném jídelníčku. Vše navíc s ohledem na naše cíle, náš životní styl, nebo metabolický typ, který určuje i to, které potraviny jsou pro nás ty správné. A jak jsme uvedli výše, se správným sestavením našeho dietního režimu nám nepomůže nikdo jiný, než odborník. Tedy zkušený výživový poradce.

Zánět ledvin, jak vzniká a co obnáší léčba

V létě nepřichází jen radovánky, ale také různé nemoci, jako je například angína, různá bodnutí od hmyzu, mikózy, alergické reakce… Jedním nejčastějším letním onemocněním se však paradoxně stal zánět ledvin. Proč paradoxně – mnozí z nás by řekli, že je to nemoc ze zimního nachlazení, krátkých triček atp., to sice ano, ale po neuvážené konzumaci alkoholu se s odhalenými či málo oblečenými zády ve stanu na zemi spí nejlíp.

Mnohých mylná domněnka spočívá v tom, že zánět ledvin podobně jako chřipku, vyleží doma – OMYL. Utvrdí Vás v tom urputná bolest ledvin, která je po pobouchání po ledvinách mnohem výraznější. Lék už Vám tady nepomůže a utěšování se není na místě, nemoc jste nechali zajít příliš daleko a je nutné vyhledat lékařskou pomoc.

K lékaři si rovnou přineste ranní moč – základní výsledky Vám oznámí obvodní lékař během pár desítek sekund. V lepším případě Vám nasadí antibiotika a pošle Vás domů, v tom horším si poležíte několik dní v nemocnici. Léčbu neberte na lehkou váhu, svému zdraví jste uškodili dost.

Bolest ledvin při užívání antibiotik ustoupí cca po 4 lécích, vařte si také urologický čaj, pojídejte brusinky. Léčba samozřejmě urychlit nejde a jestli jste slyšeli nějakou babskou radu, jak by to jít mohlo, okamžitě ji hoďte za hlavu a o nic takového se nepokoušejte. Raději nastalou chorobu hezky vyležte a máte-li se rádi, další spaní ve stanu na festivalech či dalších grilovačkách si odpusťte, za další dva týdny v posteli Vám to přece nestojí.

Zánět ledvin a vůbec problémy s močovým ústrojím jsou nemoci, které se velmi rády a lehce vrací, proto šetřete své zdraví se zvýšeným zájmem minimálně rok, jestliže bude bez potíží, s ledvinovým pásem kolem těla okuste další „zkoušku ohněm“.